& | Krzysztof furtas | Wilhelmsplatz

Instalacja świetlna w kształcie symbolu "&", tematyzuje w lapidarny i minimalistyczny sposób sąsiedztwo Görlitz i Zgorzelca, koegzystencję, wspólnotę oraz wszystkie aspekty bycia obok siebie. Symbol "&" to znak połączenia, więzi, współpracy. (Fot. Grzegorz Stadnik)