Publikacje

W ramach Görlitzer ART powstanie seria dziewięciu katalogów. Są to: katalog główny Görlitzer ART o obiektach w przestrzeni publicznej, sześć katalogów wystaw indywidualnych w Galerii Brüderstraße, katalog wystawy kuratorskiej Piotr Kielana i Katarzyny Koczyńskiej Kielan w Kaisertrutz.

 

Katalogi mogą zakupić na Galerii Brüderstraße w Görlitz. Na wniosek wysyłamy katalogi pocztą.